Begin

"In den beginne' moge een aantrekkelijke titel vormen voor het artikel van H.N.A. Priem (W&O van 1 juli), het is geen correcte weergave van de gekalligrafeerde Hebreeuwse tekst die als verluchtiging dient.

In het Hebreeuws staat daar immers "bereeshiet' en niet "bareeshiet', zoals de vertaling "in den beginne' suggereert. Het Hebreeuws kent slechts één lidwoord, het bepaalde ("ha'). Onbepaaldheid wordt uitgedrukt door geen lidwoord te gebruiken. Zo staat hier dus in feite "in een begin'. En dat is heel wat voorzichtiger, tentatiever dan "in het begin'.

Eenzelfde kanttekening zou men kunnen maken t.a.v. "barah': "had geschapen'; en niet "schiep'.

Zoals M. Reisel (Den Haag, 1972) in zijn betrouwbare vertaling van Genesis opmerkt is er hier ""geen sprake van een historisch gebeuren, maar van het resultaat van een daad in de Oertijd''. Vandaar de voltooide tijd.