Banenpoolers zijn tevreden al zou beloning hoger mogen

ROTTERDAM, 22 JULI. “De banenpool werkt”, is de conclusie van een onderzoek dat in opdracht van het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening is uitgevoerd.

Banenpools nemen mensen in dienst die minimaal drie jaar achtereen werkloos zijn en van wie verwacht wordt dat ze geen perspectief hebben op een reguliere baan. Tegen betaling van het minimumloon worden zij ingezet in de collectieve sector, bijvoorbeeld als beveiligingsbeambte op een metrostation of tram, als hulpconcierge op een school of als onderhoudsmedewerker in een wijk. Per pooler kost dit de overheid jaarlijks 10.500 gulden meer dan een uitkering.

Driekwart van de ongeveer 15 duizend banenpoolers zegt (zeer) tevreden te zijn over hun werk. Naast voldoening geeft het ze hun zelfrespect terug. Wel vindt 57 procent de beloning te laag in vergelijking met een uitkering en het salaris van hun reguliere collega's, die soms gewoon hetzelfde werk doen als zij.

De doelgroep blijkt redelijk goed bereikt te worden. Van de banenpoolers is 67 procent veertig jaar of ouder, heeft 48 procent hooguit de lagere school doorlopen en is 76 procent langer dan vijf jaar werkloos. De onderzoekers waarschuwen er voor de toelatingscriteria te versoepelen omdat anders de werkelijk kanslozen opnieuw buiten de boot vallen. Nu al is 17 procent van de deelnemers jonger dan 35 jaar en heeft 15 procent een opleiding op havo- of mbo-niveau en hoger.

Van de werkgevers is 90 procent (zeer) tevreden over de banenpoolers en zou de helft er nog wel meer in dienst willen nemen. Hoewel het toegevoegde werkgelegenheid betreft, gelooft 13 procent van de instellingen zonder banenpoolers niet meer op een acceptabel niveau te kunnen functioneren.