Alcatel betaalt 1,7 mld voor Canadees

Het Franse elektrotechnische concern Alcatel Alsthom koopt van het Canadese telecommunicatieconcern Northern Telecom de divisie onderzeese kabels.

Dochter Alcatel Cable betaalt voor STC Submarine Systems een bedrag van omgerekend 1,72 miljard gulden. Hierdoor ontstaat volgens Alcatel de grootste onderneming in de wereld in die branche met een omzet van omgerekend 1,75 miljard gulden.

Alcatel-topman Pierre Suard zei dat de koop wel wat duurder is uitgevallen dan gebruikelijk, maar dat de winstgevendheid van STC en de voordelige effecten van de overneming op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van beide ondernemingen de hoge koopprijs rechtvaardigen. De overnamesom bedraagt ongeveer tweemaal de jaaromzet van STC.

De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling op dit specifieke telecommunicatie-gebied zijn erg hoog, omdat de kabels tien maal zo betrouwbaar dienen te zijn als satellietverbindingen, aldus Suard. De kabels mogen niet makkelijk te beschadigen zijn, omdat reparatie of vervanging uiterst kostbaar is. Dat de hoge kosten voor onderzoek gerechtvaardigd zijn blijkt hieruit, dat de capaciteit van de kabels de afgelopen tien jaar is verhonderdvijftigvoudigd, zo betoogde de Alcatel-topman.

Suard rekende verder voor dat de combinatie Alcatel-STC ongeveer veertig procent van de wereldmarkt voor onderzeese kabels in handen krijgt. Daarmee wordt de nieuwe onderneming groter dan de huidige marktleider, de Amerikaanse AT&T, die op het ogenblik ongeveer dertig procent van de wereldmarkt heeft.

De markt voor onderzeese kabels is een van de sterkst groeiende sectoren in de telecommunicatie met een jaarlijkse groei van ongeveer vijftien procent.