V-raad: decreet over Sebastopol ongeldig

NEW YORK, 21 JULI. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft zich vannacht in een unaniem aangenomen verklaring uitgesproken tegen Russische aanspraken op de Oekraënse havenstad Sebastopol. De recente verklaring van het Russische parlement, waarin die aanspraken werden geformuleerd, heeft “geen gevolgen”, aldus de Veiligheidsraad.

Het Russische parlement verklaarde op 9 juli Sebastopol in een decreet tot Russisch grondgebied. De Russische regering en president Jeltsin distantieerden zich direct van dat decreet, een feit waaraan in de verklaring van de Veiligheidsraad nog eens werd herinnerd. De Veiligheidsraad stelde vast dat het decreet van het Russische parlement in strijd is met een in 1990 gesloten verdrag tussen Rusland en de Oekrane, waarin beide landen beloven elkaars territoriale integriteit te respecteren, en met het handvest van de Verenigde Naties. De raad liet weten de bezorgdheid van de Oekraënse regering over het decreet van de Opperste Sovjet te delen. Kiev heeft het decreet van de Opperste Sovjet in Moskou bestempeld als “een agressieve politieke daad zonder enige wettige basis” en “een tijdbom, waarvan de eigenaar de vernietigende kracht niet beseft”.

Tijdens het debat over de kwestie zei de Russische VN-ambassadeur Joeli Vorontsov dat alle problemen tussen Rusland en de Oekrane moeten worden opgelost “binnen het kader van de politieke dialoog” tussen Moskou en Kiev, waarbij rekening moet worden gehouden met “de standpunten en belangen van de diverse groepen van de bevolking”. De Oekraënse onderminister van buitenlandse zaken, Boris Tarasioek, zei dat in Sebastopol al maatregelen zijn genomen waarmee de beslissing van het Russische parlement wordt gemplementeerd.

Sebastopol, een belangrijke marinehaven, ligt op de Krim, die in 1954 tot de Oekrane is gaan behoren. De bevolking bestaat voor het grootste deel uit Russen, wier leiders sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie hebben gepleit voor aansluiting bij Rusland. (Reuter, AFP)