Toelichting over bommen; Kamer wenst spoeddebat over Bosnië

DEN HAAG, 21 JULI. Een meerderheid van de Tweede Kamer (PvdA, D66, Groen Links en VVD) wil volgende week tijdens het reces een spoeddebat over Bosnië. Maar volgens de voorzitter van de Kamercommissie voor buitenlandse zaken, H. Aarts (CDA), heeft zo'n actie om parlementariërs terug te laten keren naar Den Haag geen zin.

De VVD'er J.D. Blaauw, voorzitter van de vaste Kamer commissie voor defensie, wil wel een spoeddebat. “We gaan nu echt bommen gooien en dan wil ik van de minister van defensie horen hoe we dat gaan doen”, aldus Blaauw.

Ook Van Traa (PvdA) is voorstander van overleg met de regering: “Ik wil precies weten wat de Nederlandse regering nu nog denkt te doen om de Europese politiek te benvloeden, hoe zij nog staat tegenover het inrichten van veilige zones en tegenover de erkenning van een mogelijk opgedeeld Bosnië.”

Vanmiddag komen de commissies van buitenlandse zaken en defensie voor een proceduredebat bijeen om te beslissen of de ministers van buitenlandse zaken, defensie en mogelijk ook de minister van ontwikkelingssamenwerking volgende week in de Kamer moeten verschijnen.

“Om nu nog eens bij te dragen aan de onmacht die we al maanden hebben over de gebeurtenissen in Bosnië heeft geen zin. De regering naar de Kamer roepen tijdens het reces is een zwaar middel. Ik zie niet in wat voor invloed een debat op dit moment in de Kamer heeft op de toestand daar. Bovendien steunt de Kamer het Nederlandse beleid. Op een bevestiging van onze gezamenlijke onmacht zit niemand te wachten”, aldus Aarts.

Blaauw is het daarmee volstrekt oneens: “Onzin vind ik die redenering. De minister van defensie moet mij maar eens precies vertellen wat de Nederlandse piloten mogen doen als zij worden aangestraald door de Servische luchtdoelartillerie. Mogen ze dan niet terugschieten?”

Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking), die voor enkele dagen op bezoek is in het voormalige Joegoslavië, zal morgen en overmorgen in Sarajevo en in andere delen van Bosnië nagaan wat Nederland op humanitair terrein nog aan hulp kan geven.

De Belgische minister Claes is namens de EG aan een diplomatiek offensief bezig om de Bosnische regering over te halen alsnog aan het vredesoverleg deel te nemen. Minister Kooijmans van buitenlandse zaken zegt op dit moment over die missie geen mededelingen te kunnen doen.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft nog geen beslissing genomen over het aanbod van de NAVO om VN-grondtroepen bij de enclaves in Bosnië vanuit de lucht te beschermen. Nederlandse F-16's staan in Villafranca in Italië klaar voor de operatie "Disciplined Guard', maar hebben nog geen opdracht voor daadwerkelijke actie. De Nederlandse toestellen worden hiervoor uitgerust met laser-geleide bommen van Amerikaanse makelij.