Subsidiepot remigratie van allochtonen voortijdig uitgeput

DEN HAAG, 21 JULI. De subsidiepot voor allochtonen die in Nederland wonen en naar hun geboorteland willen terugkeren, is opnieuw uitgeput. In 1992 deed zich halverwege het jaar dezelfde situatie voor. Het ministerie van sociale zaken had dit jaar 8,5 miljoen gulden beschikbaar voor deze zogenoemde basisremigratiesubsidieregeling.

De regeling houdt in dat allochtonen de reis- en verhuiskosten en de eerste twee maanden van levensonderhoud vergoed krijgen. Wie nu een beroep op deze subsidie doet, krijgt van het ministerie een briefje met de mededeling dat de beschikbare middelen voor dit jaar op zijn, dat nog vele aanvragen moeten worden afgehandeld en dat er dus met een lange wachttijd rekening moet worden houden.

Niet bekend

Dat de subsidiepot voor dit jaar leeg is, heeft te maken met het afhandelen van aanvragen die vorig jaar waren blijven liggen. Toen deden ook veel Spanjaarden en Portugezen een beroep op de regeling. Voor hen was het de laatste kans, omdat door het opengaan van de grenzen binnen de EG dit jaar de regeling niet meer geldt.

In totaal maakten 1.222 allochtonen vorig jaar gebruik van de remigratieregeling. Verder vertrokken er nog 1.113 met behulp van een speciale regeling voor 50-plussers. In dit geval gaat het om allochtonen die met behoud van hun uitkering naar hun geboorteland terugkeren.

In het criminele milieu gaat het verhaal dat de Alkmaarse autodealer die op de snelweg in zijn auto werd doodgeschoten een zakelijk meningsverschil had met een beruchte Joegoslavische crimineel. De garagehouder zou zo onverstandig zijn geweest zijn investering in een drugsdeal van enige miljoenen guldens (uit de onroerend goed handel) terug te eisen. Later werden zijn beide beulen verkoold naast een uitgebrande auto gevonden. De laatste geruchtmakende liquidatie is die van de Belgische hoofdverdachte van de XTC-bende. Ook hij werd onlangs in zijn auto op de snelweg doodgeschoten.