Prijsstijging chips door explosie in Japan

ROTTERDAM, 21 JULI. De ontploffing van de Japanse chemische fabriek Sumitomo Chemical, eerder deze maand, heeft geleid tot een ongekende stijging van de prijs van geheugenchips op de vrije markt. Het standaard computergeheugen van 1 megabyte zou binnen enkele weken in prijs zijn verdubbeld tot een bedrag van meer dan 160 gulden.

Sunitomo werd op 4 juli getroffen door een explosie die een einde maakte aan de produktie van de zeer speciale epoxyhars die voor de inbedding van chips wordt gebruikt. Sumitomo had tot aan de explosie 40 tot 60 procent van de wereldproduktie van de hars in handen. Onzekerheid over de snelheid waarmee andere de produktie van de hars kunnen overnemen, heeft de prijsstijging van de geheugenchips in de hand gewerkt. Nederlandse computerimporteurs en -assemblagebedrijven, die hun geheugenchips vaak op het laatste moment kopen en aanbrengen, zouden de prijsstijgingen al in rekening brengen.

Chipsfabrikanten Philips en Siemens en computerfabrikant Tulip spreken echter van een paniekreactie. Zij ondervinden, zeggen ze, geen enkele hinder van de explosie en verwachten ook geen problemen in het vierde kwartaal. Ook IBM en Apple en de chipsfabrikanten Intel, Motorola, NEC en Texas Instruments verwachten volgens persberichten geen grote moeilijkeden.

Philips meldt te kunnen terugvallen op ruime voorraden epoxyhars enTulip heeft de levering van geheugenchips al voor geruime tijd veilig gesteld. Een woordvoerder van Tulip bevestigt de scherpe prijsstijging van geheugenchips op de spotmarkt. “Maar wij betrekken onze chips rechtstreeks vande fabrikanten en zijn dus niet aangewezen op de spotmarkt.”

Epoxyharsen zijn chemische verbindingen ("thermoharders') die vooral toepassing vinden in moderne verven en lijmen. De giethars die voor chips gebruikt wordt, kan, behalve door de nu uitgevallen vestiging van Sumitomo, geleverd worden door diverse Japanse bedrijven en dochterondernemingen van Ciba-Geigy, Hoechst en Shell. Dow Chemical stopte begin dit jaar de produktie van de giethars.