"Oorlog' in Japan tussen gangsters

TOKIO, 21 JULI. In Japan is een oorlog uitgebroken tussen twee rivaliserende misdaadsyndicaten, die inmiddels tot drie doden en zes gewonden heeft geleid en zich over vrijwel heel Japan heeft verspreid.

Zaterdag brak het geweld los in de noordelijke stad Sapporo toen een bendelid die behoort tot Kyokuto-kai, de derde onderwereldorganisatie met Tokio als basis, een bendelid van de Yamaguchi-gummi, het grootste syndicaat met de stad Kobe als basis, dodelijk neerstak. Maandag volgde de wraak en werden twee bendeleden van de Kyokuto-kai neergeschoten in Tokio, één dodelijk.

Daarop volgden in bijna heel Japan schoten die woningen en kantoren van de bendes raakten. Bij de politie zijn 28 incidenten bekend, waarvan 17 in Tokio. Negen bendeleden zijn intussen gearresteerd behorend tot het ene dan wel het andere syndicaat op verdenking van verboden wapenbezit. Volgens de politie wil Yamaguchi zijn macht en invloed in Tokio uitbreiden ten koste van zijn rivaal. Een groot aantal bendeleden van Yamaguchi zou bezig zijn in de hoofdstad neer te strijken.

De twee syndicaten hebben in het verleden talloze malen conflicten met geweld beslecht, maar het is voor het eerst sinds maart 1992, toen de nieuwe wet op de bestrijding van de georganiseerde misdaad is ingevoerd, dat het tot geweld is gekomen. De politie heeft vandaag op grond van de wet de beide synidacaten gelast al hun kantoren in heel Japan te sluiten zolang de oorlog duurt. Ruim 900 man extra politiemacht is in Tokio op de been gebracht om de veiligheid van de miljoenenstad te verzekeren. In buurten waar onderwereldfiguren wonen, doorgaans de chique buurten van Tokio, wordt extra gepatrouilleerd, net als in de uitgaanswijk Shinjuku, waar de sex-industrie geheel in handen is van de Kyokuto-kai, het Tokiose misdaadsyndicaat.