Onenigheid Rotterdam en GS over vliegveld

ROTTERDAM, 21 JULI. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland menen dat het kabinet zich heeft gebonden aan het besluit dat de Provinciale Staten in september over Rotterdam Airport nemen. “GS gaan ervan uit dat een uitspraak van de provincie door het kabinet overgenomen wordt”, zo schrijft het college.

De gemeente Rotterdam echter, zegt bij monde van een woordvoerder “zeer grote vraagtekens” te zetten bij het gewicht dat het kabinet aan een besluit van de provincie toekent. “Naar ons weten, wil het kabinet van zowel Rotterdam als de provincie alleen horen hoe er wordt gedacht over een nieuw Rotterdam Airport zonder nachtvluchten”, aldus de woordvoerder.

GS van Zuid-Holland stelden begin maart dat het nieuwe vliegveld niet gerealiseerd moet worden. De economische voordelen van Rotterdam Airport zouden niet opwegen tegen de kosten op gebied van milieu en wonen. De Rotterdamse wethouder Linthorst (ruimtelijke ordening) hechtte indertijd weinig belang aan die uitspraak. Hij sprak over “bestuurlijke ruis”.

Dit weekeinde maakte het kabinet bekend nog geen besluit te nemen over het nieuwe vliegveld. De ministers wilden eerst het standpunt van Rotterdam en Zuid-Holland horen over een vliegveld zonder nachtvluchten. Eerder vormde een rapport over de normering van nachtvluchten aanleiding om een beslissing uit te stellen. Het is bekend dat minister Alders (VROM) en de PvdA tegen Rotterdam Airport zijn, en minister Maij (verkeer en waterstaat) en een deel van de CDA-fractie voorstanders zijn.

Voor GS van Zuid-Holland leidt het al dan niet afzien van nachtvluchten “niet tot een andere afweging”, zo maakt het college bekend. Eind vorige week schreven B en W van Rotterdam minder nachtvluchten mogelijk te achten dan de eerder overeengekomen 1.600 per jaar. Schiphol, dat nu een aandeel van zestig procent in het vliegveld heeft en in de toekomst volledig eigenaar zou worden, wil in dat geval echter financiële compensatie van het Rijk. Dat bedrag wordt op ongeveer zes miljoen per jaar geschat. Rotterdam Airport zonder nachtvluchten zal voorlopig niet rendabel zijn.

Op 17 september stemmen Provinciale Staten over Rotterdam Airport. Ook komt er nog een aparte hoorzitting. De stemverhoudingen binnen de Provinciale Staten zijn nog niet duidelijk.