Mogelijkheden naturalisatie weinig bekend

DEN HAAG, 21 JULI. Buitenlanders in Nederland zijn nauwelijks op de hoogte van de mogelijkheid om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. Slechts vijf procent van de vreemdelingen die vorig jaar voor naturalisatie in aanmerking kwamen, heeft daadwerkelijk de Nederlandse nationaliteit aangevraagd.

Als een buitenlandse ingezetene voor het Nederlandschap kiest, is het vaak om een praktische reden en zelden omdat hij zich Nederlander voelt. Dat blijkt uit het gisteren verschenen rapport "Motieven voor naturalisatie' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van justitie.

Het WODC heeft zeshonderd in Nederland wonende personen uit Turkije, Marokko, Tunesië en Kaapverdië ondervraagd. Van elke categorie had ongeveer de helft alleen de nationaliteit van het land van herkomst, de andere helft had de Nederlandse nationaliteit of een dubbele nationaliteit. Het onderzoek had plaats toen een dubbele nationaliteit alleen in uitzonderingsgevallen mogelijk was. Sinds 1 januari 1992 is dat algemeen toegestaan.

Uit het onderzoek blijkt dat de keuze voor naturalisatie vaak door praktische redenen wordt ingegeven. Zo kan men op een Nederlands paspoort door West-Europa reizen zonder dat men een visum nodig heeft. Ook is het hebben van de Nederlandse nationaliteit noodzakelijk voor het kunnen uitoefenen van bepaalde beroepen, zoals politieagent. Het zich Nederlander voelen blijkt zelden doorslaggevend te zijn voor het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit. Als men het Nederlanderschap heeft, blijft men zich toch Turk of Marokkaan voelen. Het feit dat de kinderen zich Nederlander voelen, kan voor de ouders wel een belangrijke rol spelen bij de keuze voor het Nederlanderschap.

De belangrijkste vereisten voor naturalisatie zijn dat de aanvrager redelijk Nederlands spreekt, vijf jaar hier woont en geen misdaden heeft gepleegd. Als de vreemdeling al eerder in Nederland woonde of als hij of zij getrouwd is met iemand die Nederlander is, kan al na een kortere termijn naturalisatie worden aangevraagd.

Een groot deel van de ondervraagde buitenlanders blijkt weinig kennis te hebben van de procedure en van de vereisten. Staatssecretaris Kosto (justitie) heeft naar aanleiding van het rapport aangekondigd meer voorlichtingsmateriaal te willen ontwikkelen voor genteresseerde vreemdelingen. Voorts wil Kosto vreemdelingen die voldoen aan de voor naturalisatie vereiste verblijfstermijnen actief benaderen en informeren over de mogelijkheden van naturalisatie. Het beleid van Kosto is erop gericht dat langdurig en legaal in ons land verblijvende vreemdelingen voor de Nederlandse nationaliteit kiezen.