Hoop op discontoverlaging na rentestap Bundesbank

AMSTERDAM, 21 JULI. De Duitse Bundesbank heeft vanmorgen de rente op speciale beleningen verlaagd van 7,28 procent tot 7,15 procent. Deze "repo' rente is geen officieel tarief, maar handelaren beschouwden de stap als een mogelijke voorbode voor een officiële Duitse renteverlaging volgende week. Met het tarief voor speciale beleningen, waarmee de commerciële banken bij de centrale bank hun liquiditeitsbehoefte tijdelijk aan kunnen vullen, bepaalt de centrale bank de ondergrens van de geldmarktrente. Het is de derde maal dat de Bundesbank, sinds zij op 1 juli de officiële tarieven verlaagde, de repo-rente neerwaarts aanpast.

Hoe groot de kans op een renteverlaging volgende week is, wordt bepaald door de Duitse geldgroei, waarover de cijfers voor de maand juni in de loop van de middag werden vrijgegeven. Als doelstelling hanteert de Bundesbank voor 1993 een groei van 4,5 à 6,5 procent. Volgende week donderdag komt de bankraad van de voor de laatste maal vóór het zomerreces samen.

De vereniging van Duitse commerciële banken zei vanmorgen dat de Bundesbank de ruimte voor officiële renteverlagingen voorlopig heeft opgebruikt. Een verlaging nu zou, door de blijvend hoge inflatie, volgens de banken kunnen leiden tot een ongewenste hogere rente op langlopende leningen. De Franse franc en de Deense kroon, waarvan de koers in het Europese Monetaire Stelsel onder druk staat, profiteerden vanmorgen niet van de Duitse stap.