Halfjaarwinst AOT fors verbeterd

Amsterdam Options Traders heeft in het eerste halfjaar van 1993 een brutohandelsresultaat behaald van 6 miloen gulden vergeleken met 3 miljoen in hetzelfde tijdvak van vorig jaar.

Het netto resultaat bedraagt 2,4 miljoen tegen 1 miljoen gulden vorig jaar. Per aandeel komt dit uit op een winst van 0,74 gulden tegen 0,28 gulden in 1992.

In het tweede kwartaal is het resultaat aanzienlijk vooruitgegaan in verband met zeer vaste beurzen. Bij de hoekmansbedrijven leidde dit tot een stijging van omzetten en resultaten ten opzichte van 1992. Het brutohandelsresultaat in het tweede trimester steeg van nihil tot 3,2 miljoen gulden. Dit mondde uit in een winst per aandeel van 38 cent tegen 15 cent verlies vorig jaar.

De resultaten van de optiehandel zijn in het tweede kwartaal achtergebleven bij de verwachtingen, met uitzondering van de goudopties waar goede omzetten voor een uitstekend resultaat zorgden. Het resultaat van buitenlandse vestigingen droeg belangrijk aan de positieve uitkomst bij. Het geld- en kapitaalmarktbedrijf boekte in deze periode een lichte achteruitgang.