Grafiek: Overheid en bedrijfsleven in Duitsland ...

Grafiek: Overheid en bedrijfsleven in Duitsland geven veel geld uit aan het milieu: in 1991 was het 479 gulden per hoofd van de bevolking, het hoogste bedrag van de belangrijkste industrielanden.

Nederland volgt op ruime afstand, maar maakt zich er nog niet met een koopje vanaf. Hier gaven overheid en bedrijfsleven bijna 5,3 miljard gulden (350 gulden per Nederlander) uit aan milieubeschermende maatregelen. Groot-Brittannië draagt de rode lantaarn. Aan de overkant van de Noordzee werd gemiddeld 200 gulden besteed. Dit heeft het Umweltbundesamt in Berlijn becijferd. De uitgaven aan milieuvriendelijke technieken hangen voor een groot deel af van de wettelijke bepalingen die in een land gelden, verklaart een woordvoerder van het Umweltbundesamt. Heeft een land strenge milieuregels, dan zijn de uitgaven navenant hoog. Sinds 1980 zijn de uitgaven aan verbetering van zuiveringsinstallaties en schonere verbrandingsovens in Nederland sterk gestegen. Destijds bedroegen de bestedingen daaraan 1,1 procent van het Bruto Nationaal Produkt (BNP), in 1991 was dit opgelopen tot 1,46 procent. In Duitsland schommelt dit cijfer tussen de 1,5 en 1,6 procent van het BNP.