Geen subsidie meer op HR-ketels

DEN HAAG, 21 JULI. De subsidieverlening voor zogeheten hoog-rendementsketels is stopgezet, omdat het rijksbudget voor deze subsidie op is. Aanvragen die na 20 juli zijn ingediend worden afgewezen. Als gevolg van het kabinetsbesluit om te bezuinigen op de subsidies wordt de subsidiëring van energiezuinige en emissie-arme verwarmingstoestellen ingetrokken.