BVD meldt steeds meer afpersingen Turkse Koerden

DEN HAAG, 21 JULI. De Koerdische Arbeiderspartij PKK heeft de Turks-Koerdische gemeenschap in Nederland in 1992 4,5 miljoen gulden laten bijdragen aan haar activiteiten.

Het bedrag is vergaard door de gemeenschap onder druk te zetten en betekent ten opzichte van 1991 een verdubbeling van de financiële bijdragen.

Dit schrijft de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) in het jaarverslag over 1992. Het is de tweede keer dat de veiligheidsdienst met een jaarverslag komt.

Volgens de BVD heeft de PKK het geld onder meer gebruikt voor het inrichten van militaire opleidingskampen in Noord-Irak. In Europa zette de PKK-leiding aan tot demonstratieve acties als betogingen, bezettingen en vernielingen. Van meer gewelddadig optreden werd afgezien omdat dit niet meer in de strategie paste: eind vorig jaar hield de PKK verkiezingen voor een Koerdisch parlement in ballingschap. De BVD voorziet dat dit parlement voor “de PKK zal dienen als instrument bij het onderhouden van contacten met internationale organisaties en parlementariërs in Europese landen”.

Ook de Turkse beweging Dev. Sol (Revolutionair Links) dwong de Turkse gemeenschap in 1992 meer geld af te staan dan voorgaande jaren. Volgens de BVD is hierop in Turkse kring "heftig gereageerd', maar onthield men zich van "publieke protestdemonstraties'. Dev. Sol wil, aldus de BVD, onder jonge Turken meer aanhang verwerven. Daarnaast zou de beweging het "terroristisch potentieel' willen uitbreiden.

In het jaarverslag waarschuwt de BVD voor het risico dat het openbaar bestuur in Nederland in verval raakt. Hoewel bestuurlijke corruptie tot nu toe vooral met Italië wordt geassocieerd, “is het een illusie te menen dat dit soort ontwikkelingen zich alleen zouden kunnen voordoen in Mediterrane of Latijns-Amerikaanse culturen”. De dienst is van plan “systematisch in kaart te brengen” welke sectoren binnen de Nederlandse overheid wat dit betreft risico's lopen.

Hierbij denkt de BVD aan “gelegenheidsstructuren als gevolg van onheldere of te complexe regelgeving”.