Wethouder Genet niet herkiesbaar

AMSTERDAM, 20 JULI. De Amsterdamse wethouder van volkshuisvesting en stadsvernieuwing, L. Genet, stelt zich niet herkiesbaar voor de volgende raadsperiode.

De Amsterdamse PvdA-voorman wil de vernieuwing van zijn partij “ook in personele zin alle kansen geven”. Volgend jaar is Genet zestien jaar lid van de Amsterdamse gemeenteraad. Als portefeuillehouder van volkshuisvesting en stadsvernieuwing was Genet onder meer verantwoordelijk voor de vernieuwingsplannen in de Bijlmermeer. Genet zegt nog geen plannen voor de toekomst te hebben. Ook wethouder J. Saris (Groen Links) zal na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar niet in het college terugkeren.