VEB tracht faillissement van Palthe te voorkomen

ROTTERDAM, 20 JULI. De bewindvoerders van de in surséance van betaling verkerende stomerijketen Palthe “moeten de deur weer openzetten voor andere gegadigden”. Dat vindt de Vereniging van Effectenbezitters.

Volgens de VEB zijn de aandeelhouders overvallen door de plannen van de bewindvoerders om Palthe morgen failliet te laten verklaren en de stomerij-activiteiten te verkopen aan de Amsterdamse beleggingsgroep Manaus Business Development.

Ook de Vereniging van Franchisenemers van Palthe is verontwaardigd over de manier waarop Manaus bij Palthe het heft in handen heeft genomen. “Het faillissement is nog niet eens uitgesproken, maar de huurcontracten zijn al overgenomen, evenals de schulden die de franchisenemers bij Palthe hebben lopen”, aldus secretaris C. van Klaveren. De franchisenemers lijden volgens hem een financiële strop, omdat de door hen gezamenlijk gestorte waarborgsom van om en nabij de 500.000 gulden in de failliete boedel achterblijft.

De VEB heeft de bewindvoerders, mr. G.G. Vermeulen en mr. J. Langener, gisteren opnieuw schriftelijk verzocht de surséance met minstens een maand te verlengen en de aandeelhouders bijeen te roepen om deze te informeren over de gang van zaken bij de stomerijketen. Grootaandeelhouders zijn onder meer Gamma (15,3 procent), de Zwolsche Algemeene (10 procent) en de Brabantse investeringsmaatschappij Otterbrabant (14 procent).

Wanneer Palthe failliet wordt verklaard, gaan de stomerij-activiteiten over naar Manaus. Deze beleggingsgroep heeft geen belangstelling voor het veredelingsbedrijf “De Regenboog”, een dochteronderneming van Palthe, omdat dit onderdeel met milieuclaims te maken heeft gekregen. VEB-woordvoerder De Vries vindt dat de bewindvoerders moeten trachten de redding “in de oude huls” te laten plaatsvinden.

Volgens de Almelose persrechter mr. H. Breitbarth heeft de VEB “rechtens geen been om op te staan”. Alleen crediteuren en bestuurders hebben volgens hem inspraak bij de procedure om een surséance over te laten gaan in een faillissement.