Specialisten pleiten voor parlementaire enquête

ROTTERDAM, 20 JULI. De Nederlandse Specialisten Federatie (NSF) wil dat een parlementaire enquête wordt gehouden naar de uit de hand gelopen kosten in de gezondheidszorg.

Voorzitter dr. J.C. de Valois van de NSF, een afsplitsing van de Landelijkse Specialisten Vereniging (LSV), pleit voor zo'n enquête omdat de specialisten al vijftien jaar "in onmin leven' met de achtereenvolgende bewindslieden, belast met de portefeuille volksgezondheid.

De Valois is ervan overtuigd dat staatssecretaris Simons (volksgezondheid) "goochelt' met cijfers en dat "tot op de bodem' moet worden uitgezocht waar, waarom en wanneer de kosten uit de hand zijn gaan lopen. Vanavond zullen de twee specialistenverenigingen LSV en NSF het idee van een dergelijke enquête nader met elkaar bespreken. Het pleidooi voor zo'n enquête volgt op de brief die Simons het afgelopen weekeinde naar alle specialisten stuurde. Hij wijst er in die brief op dat er een sterke discrepantie is tussen de vraag naar specialistische hulp en de gedeclareerde kosten.

De specialisten zijn van mening dat de kosten fors gestegen zijn door het groeiende aantal oudere patiënten, maar Simons stelt daar tegenover dat uit onderzoek blijkt dat het bezoek aan de specialist helemaal niet zo drastisch is gestegen als de specialisten doen voorkomen. De staatssecretaris wil dan ook de tarieven van de hulp verlagen om op die manier de overschrijdingen te verkleinen.

In zijn brief aan de 13.000 specialisten zijn de nieuwste cijfers verwerkt van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over aantallen patiënten en het aantal bezoeken aan de specialist. Vorig jaar stapten 5,9 miljoen patiënten 28,6 miljoen maal naar de specialist. Dat betekent een stijging van respectievelijk 3 en 5 procent sinds 1989. De uitgaven zijn sinds 1989 met 22 procent gestegen.

De beide specialistenverenigingen reageerden in eerste instantie verheugd op de brief: een stap in de goede richting, een vriendelijke brief, heel positief, een handreiking. De cijfers vielen echter niet in goede aarde. Volgens radiodiagnost De Valois kloppen de CBS-cijfers niet met die uit Simons' eigen Financieel Overzicht Zorg (FOZ). Dat FOZ vermeldt over 1989 een totale uitgave van 2,4 miljard, tegen de 2,1 miljard waar het CBS nu mee is gekomen. “Wat dat betreft is de brief eerder versluierend dan verhelderend”, vindt De Valois.

Vice-voorzitter G.Th. Zitman van LSV acht 1989 niet representatief, omdat een aantal belangrijke kosten niet zou zijn meegerekend. “Een te eenvoudige voorstelling van zaken. Daar kun je nu dus geen beleid op baseren”, vindt keel- neus- en oorarts Zitman. De LSV is graag bereid om intensiever met de overheid te overleggen.

“Punt is”, zo schrijft Simons in de brief, “dat de uitgaven voor medisch specialistische zorg veel sterker toenemen dan uit de bezoekcijfers kan worden verklaard.” De bewindsman hoopt de specialisten ervan te overtuigen dat de door hen genoemde stijgende zorgvraag niet door de cijfers wordt gestaafd.

Simons staat verder positief tegenover het vorige week bekendgemaakte initiatief van een groep Rotterdamse cardiologen. Die willen in een “semi-openbaar” debat met zoveel mogelijk partijen zoeken naar structurele oplossingen. De patiëntenbeweging reageerde al eerder positief op dit plan.

Inmiddels zoekt het departement naar oplossingen. Er komt een overleggroep die een nieuw tariefsysteem moet bedenken. De commissie-Biesheuvel komt eind dit jaar met haar advies over de structuur van de medisch-specialistische zorg. Het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) heeft een enquête in voorbereiding om van elke specialist de inkomsten en omzet boven tafel te krijgen. Op die manier is per specialisme te berekenen wat een billijke tariefskorting is. Een cardioloog verdient namelijk veel meer dan een kinderarts.

De specialisten worden nog dit najaar geënquêteerd, zo verwacht het ministerie. De medici zullen daar wel aan moeten meewerken, zo niet dan zijn zij op grond van de Wet Tarieven Gezondheidszorg (WTG) verplicht hun boeken te openen.

De acties van de specialisten in het land gaan gewoon door.