Sjevardnadze stelt nieuw vredesplan op

TBILISI, 20 JULI. De Georgische president, Edoeard Sjevardnadze, heeft gisteren in Tbilisi een plan gepresenteerd dat een eind moet maken aan de bloedige burgeroorlog in Abchazië.

In een toespraak op de televisie zei Sjevardnadze na een gesprek met de Russische bemiddelaar Boris Pastoechov dat Abchazië, waar Georgische regeringstroepen vechten tegen Abchazische separatisten, geleidelijk moet worden gedemilitariseerd. “Als dit denkbeeld aanvaardbaar is voor Goedaoeta (de hoofdstad van het door de Abchaziërs hebeerste deel van Georgië, red.) kunnen we praten over een wapenstilstand, het oprichten van een systeem van waarnemers, de terugkeer van vluchtelingen, de terugtrekking van troepen en ontwapening. Dit alles moet leiden tot het herstel van het wederzijds vertrouwen”, aldus Sjevardnadze. Pastoechov bevindt zich nu in Goedaoeta om de Abchaziërs het plan voor te leggen.

Vorige week vrijdag wees Georgië een vredesplan af dat dankzij Russische bemiddeling tot stand was gekomen. Het voorzag in de aftocht van de Georgische troepen uit Abchazië. Daarop ontketenden de Georgiërs een nieuw offensief tegen de Abchaziërs die al geruime tijd de Abchazische hoofdstad Soechoemi belegeren. Dit offensief liep volgens de Abchaziërs dood. Sindsdien concentreert de strijd zich rond twee dorpen op twaalf kilometer van Soechoemi.

In Abchazië wordt sinds de zomer van vorig jaar gevochten. De Abchaziërs, die zich van Georgië willen afscheiden, genieten volgens de Georgiërs steun van Russische eenheden, een beschuldiging die Rusland steeds met kracht van de hand heeft gewezen. Ook vechten aan Abchazische zijde islamitische vrijwilligers uit de autonome republieken ten noorden van de Kaukasus mee. De Confederatie van Bergvolken, een organisatie waarin deze republieken zijn verenigd, heeft onlangs een mobilisatie afgekondigd om de steun aan de Abchaziërs uit te breiden.

De Abchaziërs eisen een vertrek van de Georgische troepen uit hun land - een voormalige autonome republiek binnen Georgië die onder Sjevardnadze's voorganger Gamsachoerdia zijn autonomie kwijtraakte - voordat de toekomstige betrekkingen ter sprake kunnen komen. Georgië heeft die eis afgewezen. Sjevardnadze zei gisteren dat Rusland zich sinds kort “constructiever” opstelt tegenover de Georgië rs. “Rusland verandert van standpunt en beschouwt Georgië als een land dat het te vriend moet houden”, aldus de Georgische president. (Reuter)