Overleg over W-Sahara vruchteloos

EL AYOUN, 20 JULI. Vertegenwoordigers van de Marokkaanse regering en de onafhankelijkheidsbeweging Polisario zijn gisteren na drie dagen van besprekingen over de Westelijke Sahara onder toezicht van de Verenigde Naties zonder enige concrete vooruitgang weer uit elkaar gegaan.

Beide zijden verklaarden zich echter bereid in de toekomst verder te praten. Het was voor het eerst dat Marokko en Polisario direct met elkaar spraken. De VN, die van plan zijn om nog dit jaar een referendum over zelfbeschikking in het omstreden gebied te houden, hadden beide partijen voor het overleg in El Ayoun in de Westelijke Sahara uitgenodigd in de hoop overeenstemming te bereiken over de voorwaarden waaronder de volksraadpleging zou kunnen worden gehouden. De besprekingen stonden namens de VN onder supervisie van de voormalige Pakistaanse minister van buitenlandse zaken, Sahabzada Yaqub Khan.

Polisario strijdt al achttien jaar voor onafhankelijkheid van de voormalige Spaanse kolonie, terwijl Marokko het gebied wil inlijven bij Marokko. In 1991 slaagden de VN erin een staakt-het-vuren tot stand te brengen.

De onderhandelingen kwamen de afgelopen dagen moeizaam op gang omdat Polisario niet was te spreken over het feit dat de Marokkaanse delegatie werd geleid door een bekende Westelijke Saharaan, Mohamed Biadillah Cheikh, en niet door een "echte' Marokkaanse vertegenwoordiger. Biadillah zat aan de onderhandelingstafel tegenover zijn broer Brahim Biadillah, die deel uitmaakte van de elf leden tellende Polisario-delegatie. Er werden geen nadere mededelingen gedaan over de wijze waarop beiden zich tijdens de rest van de onderhandelingen met elkaar hadden verstaan. (AFP, AP)