Opec houdt spoedberaad om prijs op te schroeven

ROTTERDAM, 20 JULI. OPEC, de organisatie van olie exporterende landen, houdt volgende week een spoedvergadering om iets te doen aan de extreem lage olieprijzen. Dit heeft OPEC gisteren bekendgemaakt, nadat de prijs voor een vat Noordzee-olie ("Brent') op de Londense termijnmarkt voor het eerst sinds de Golfoorlog beneden de 16 dollar per vat (159 liter) was gedaald. De gemiddelde prijs voor olie uit de 12 OPEC-lidstaten is niet hoger dan 15 dollar per vat. In mei was dat nog ruim 18 dollar.

De oliemarkt houdt er rekening mee dat tussen de Verenigde Naties en Irak binnenkort een akkoord kan worden bereikt over een beperkte hervatting van de Iraakse olie-export. Daardoor zou het reeds overvloedige aanbod van olie op de wereldmarkt nog verder toenemen. In principe zijn de VN bereid Irak toe te staan onder scherpe voorwaarden gedurende een half jaar een hoeveelheid olie met een totale waarde van 1,6 miljard dollar te verkopen. De opbrengst moet in een VN-fonds worden gestort en mag alleen worden bestemd voor de aankoop van voedingsmiddelen en medicijnen. Een deel van het geld zou door de VN worden ingehouden om de kosten van VN-inspecties in Irak en herstel van oorlogsschade in Koeweit te betalen.

OPEC hanteert sinds juli 1990 een richtprijs voor ruwe olie van 21 dollar per vat, maar afgezien van enkele weken tijdens de Golfcrisis werd dat niveau sindsdien nooit gehaald. Gisteren bereikte de notering voor Noordzee-olie in Londen een dieptepunt van 15,98 dollar per vat, maar na de aankondiging van de OPEC-spoedvergadering steeg de prijs weer naar ruim 17 dollar per vat. Daaruit spreekt de verwachting van de handel dat de olieministers nieuwe maatregelen zullen nemen om hun gezamenlijke produktie te beperken en het mogelijke extra aanbod van Iraakse olie op te vangen.

De Venezolaanse olieminister dr. Alirio Parra noemde gisteravond tegenover het persbureau Associated Press het huidige niveau van de olieprijzen “gevaarlijk laag”. Samen hebben de OPEC-lidstaten de afgelopen maanden als gevolg van de overproduktie een verlies aan inkomsten van gemiddeld 50 miljoen dollar per dag geleden, berekende hij.

De huidige produktie van OPEC beloopt volgens de jongste ramingen bijna 24,4 miljoen vaten per dag, 900.000 vaten hoger dan het produktieplafond dat voor het derde kwartaal van dit jaar was afgesproken. Koeweit heeft openlijk verklaard zich niet aan dat plafond te houden en zijn produktie verder op te schroeven, maar ook enkele andere lidstaten zitten ruim boven hun quotum.

De huidige voorzitter van OPEC, minister Jean Ping van Gabon, reist morgen naar het Midden-Oosten voor gesprekken met de belangrijkste produktielanden, om de spoedvergadering van volgende week voor te bereiden.