Noorse premier milieuprijs afgepakt

BRUSSEL, 20 JULI. Het Europese Milieubureau, een overkoepelende organisatie van 150 milieugroeperingen in Europa, heeft een in 1988 aan de Noorse premier Brundtland toegekende prijs teruggeëist.

Brundtland wordt bekritiseerd voor de vorig jaar door Noorwegen genomen belissing om de commerciële walvisvaart te hervatten. Een besluit dat onverenigbaar is met de doelstellingen van het Milieubureau en volgens de activisten bovendien in strijd is met het in 1986 verkondigde verbod voor de walvisvaart. De premier is momenteel met vakantie maar haar woordvoerder Svein Roald Hansen heeft de beslissing van de milieubeweging scherp veroordeeld en bestrijdt de opvatting dat Noorwegen met een beperkte vangst van walvissen internationale verdragen schendt.