N-Korea geeft toe aan druk VS: gesprek met IAEA over inspectie

GENÈVE, 20 JULI. Noord-Korea heeft gisteravond in Genève toegezegd de dialoog met het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) over inspectie van zijn twee kerninstallaties te hervatten. Dat is de uitkomst van overleg tussen de Noordkoreanen en de Amerikanen.

Noord-Korea heeft hiermee nog niet ingestemd met de inspectie zelf, maar de dreiging van Pyongyang om uit het Non-Proliferatieverdrag (NPV), dat de verdere verspreiding van kernwapens moet tegengaan, te stappen is hiermee voorlopig weggenomen. In een verklaring die na de gesprekken tussen regeringsfunctionarissen van de Verenigde Staten en Noord-Korea werd afgegeven, zeiden de Noordkoreanen de nucleaire kwestie ook opnieuw met Zuid-Korea te willen bespreken.

Noord-Korea maakte in maart bekend uit het NPV te stappen, uit protest tegen de voortdurende druk van het IAEA en de VS om inspecties van de twee omstreden nucleaire installaties in Yongbyon toe te laten. Internationale kernenergiedeskudigen hadden het vermoeden uitgesproken dat het orthodox-communistische Noord-Korea in Yongbyon bezeig was met het ontwikkelen van kernwapens en niet, zoals het officieel voorgaf, werkte aan de “vreedzame opwekking” van kernenergie.

De Amerikaanse president, Bill Clinton, waarschuwde Pyongyang tien dagen geleden nog bij zijn bezoek aan de grens tussen de twee Korea's dat Noord-Korea de eigen ondergang riskeerde met zijn nucleaire plannen.

Volgens de Geneefse verklaring van gisteren, in gezamenlijk overleg opgesteld door de VS en Noord-Korea, is Noord-Korea bereid zo snel mogelijk met het IAEA overleg te plegen. De Noordkoreanen erkenden dat het “wenselijk” is de grafietcentrales te vervangen door lichtwatercentrales. Grafietcentrales zijn de installaties bij uitstek waar geëxperimenteerd kan worden met het maken van kernwapens. In Yongbyon heeft Noord-Korea, voor zover bekend, een grafietcentrale van 5 megawatt staan.

Robert L. Gallucci, Amerikaans onderminister en leider van de delegatie in Genève, zei gisteren dat de vervanging door lichtwatercentrales “een belangrijke stap in de goede richting” is. (AP, Reuter)