Laatste drie Molukse gezinnen staken verzet

VUGHT, 20 JULI. De laatste drie gezinnen die weigerden hun gerenoveerde woning in het Molukse woonoord Lunetten in Vught te betrekken, hebben hun verzet opgegeven. Het gaat om acht mensen.

Een woordvoerder van het ministerie van WVC zegt dat de gezinnen gisteren hebben laten weten de sleutels op het gemeentehuis van Vught op te gaan halen. WVC had in eerdere instantie 19 juli als limiet gesteld. Zouden de sleutels dan niet zijn afgehaald, dan zouden de woningen aan andere woningzoekenden worden gegund.

Het ministerie van WVC heeft tot nu toe een coördinerende taak gehad als uitvoerend departement voor het beleid ten aanzien van de Molukse gemeenschap. “Als dit geregeld is laten we de zaak over aan de gemeente Vught. Dat is het loket waar men van nu af moet zijn”, aldus de woordvoerder.

Dat de weigerachtige gezinnen de sleutel nog niet hebben opgehaald heeft te maken met het feit dat ze niet "op stel en sprong' in staat zijn om te verhuizen.

De procedure om de huizen aan anderen toe te wijzen wordt vandaag toch in gang gezet, stelt WVC. “In verband met de vakantie gaat daar geruime tijd mee heen. Zolang de woningen niet definitief aan anderen zijn toegewezen, hebben de gezinnen dus de tijd om de sleutels op het gemeentehuis op te halen”, aldus de zegsman.

De drie families werden anderhalve week geleden op last van het ministerie op straat gezet. Ze bewoonden in verband met de renovatie van het woonoord enkele tijdelijke wisselwoningen. Die renovatie heeft de overheid naar schatting van WVC in totaal zo'n 45 miljoen gulden gekost. In het woonoord wonen 107 gezinnen, in totaal bestaande uit zo'n 230 bewoners.

Sinds de uitzetting verbleven de weigerende Molukkers in een oude, niet opgeknapte barak in Lunetten. De barak doet dienst als kerk voor de Nederlands Hervormde kerk.

De Molukkers, oud-KNIL-militairen en hun naaste familie, hebben tot nu toe steeds geweigerd een huurcontract te tekenen. Ze beschouwen zich nog steeds als militair en menen dat de staat voor gratis onderdak moet zorgen. De overige ruim 200 bewoners van Lunetten, het laatste Molukse woonoord in Nederland, hebben zich al eerder bereid verklaard huur te betalen.