Kiesrecht voor buitenlanders in EG

BRUSSEL, 20 JULI. De EG-lidstaten zullen zo snel mogelijk hun kieswetten aanpassen om volgend jaar al buitenlanders kiesrecht te kunnen geven.

In 1994 worden er Europese verkiezingen gehouden, waarvoor volgens het Verdrag van Maastricht, "iedere burger van de Unie die verblijf houdt in een lidstaat waarvan hij geen onderdaan is, het actief en passief kiesrecht heeft''. Een dergelijke bepaling is er ook voor gemeenteraadsverkiezingen. De ministers van buitenlandse zaken besloten gisteren de deze EG-"buitenlanders' de keuze te laten: òf stemmen in de eigen lidstaat òf stemmen in de gast-lidstaat.

De Europese Commissie zal nu een "lichte' richtlijn ontwerpen waarin de lidstaten zoveel mogelijk vrijheid wordt gelaten om hun wetgeving aan te passen. Grootste probleem is tijdnood. De nationale wetsvoorstellen kunnen pas worden ingediend als ratificatie van het Verdrag van Maastricht zeker is. De Europese verkiezingen zijn al in juni volgend jaar. Dat biedt in veel lidstaten te weinig tijd voor het aannemen van een nieuwe kieswet.

Een aantal lidstaten verwacht ook administratieve problemen met de kiesregisters, die soms al eind dit jaar sluiten. Daarnaast dreigen er nog politieke problemen. Luxemburg heeft al laten weten dat het een uitzonderingsbepaling wil, wegens het hoge percentage buitenlanders op haar grondgebied.