Katholieke militaire tehuizen gaan dicht

DEN HAAG, 20 JULI. De katholieke militaire tehuizen in Nederland en Duitsland gaan op korte termijn dicht. De Centrale van Katholieke Militaire Tehuizen heeft kort geleden tot liquidatie besloten omdat het exploitatietekort van de zeventien tehuizen op geen enkele wijze is op te brengen, aldus directeur B. Gerritsen van de Centrale.

De tegenvallende financiële positie is vooral het gevolg van de plotselinge daling van de inkomsten van de drie militaire tehuizen in Duitsland, die jarenlang zeer winstgevend waren. Vorig jaar november werd het eerste tehuis gesloten, terwijl volgend jaar de tweede dicht gaat omdat de erbij gelegen legerkampen worden gesloten. Verkorting van de diensttijd en de inkrimping van de krijgsmacht spelen een belangrijke rol. “Alles is in beweging”, aldus Gerritsen. De reserves die de Centrale nog heeft, moeten worden gebruikt voor afvloeiingsregelingen. Bij de tehuizen werken 115 mensen.

Gerritsen is ingenomen met het gisteren gepubliceerde advies "Militaire tehuizen' van de Maatschappelijke Raad voor de Krijgsmacht (MRK). Daarin wordt de financiële medeverantwoordelijkheid van het ministerie van defensie voor de "huiskamerfunctie' van de tehuizen erkend. Dat is van belang voor een toekomstige katholieke invulling van de "huiskamerzorg' voor militairen.

Ook de protestantse tehuizen kampen met minder bezoekers. Maar het Protestants Interkerkelijk Thuisfront, dat dertig tehuizen beheert, heeft een steviger financiële basis doordat het donateurs kent en jaarlijks een collecte houdt.

Volgens het MRK-advies hebben militaire tehuizen nog steeds een bestaansgrond, maar het aantal ervan dient flink te worden beperkt, bijvoorbeeld tot één per grotere legerplaats. Het aantal bezoekers aan de tehuizen loopt de laatste jaren steeds verder terug, onder meer omdat dienstplichtigen zo dicht mogelijk bij hun woonplaats worden gelegerd en zij OV-jaarkaarten hebben.

Er zijn nu ruim vijftig militaire tehuizen in Nederland en Duitsland (protestantse, katholieke en humanistische) die in totaal voor 3,3 miljoen gulden subsidie van Defensie krijgen. Als alleen de bij grotere legerplaatsen gevestigde tehuizen blijven bestaan, blijven er ongeveer twaalf over.

De meerderheid van de MRK vindt dat de overblijvende tehuizen een algemeen karakter moeten krijgen en dus niet meer gebonden aan de katholieke, protestantse en humanistische organisaties.