Farmaceut Boots moet hartmedicijn terugtrekken

ROTTERDAM, 20 JULI. Het Engels farmaceutische bedrijf Boots heeft zijn hartmedicijn Manoplax in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van de markt gehaald. Het waren de enige twee landen waar het nieuwe middel sinds krap een jaar verkrijgbaar was. In Nederland is volgens medisch directeur P.W. Vlottes van de Nederlandse vestiging van Boots de aanvraag voor registratie teruggetrokken. Alleen hartpatiënten die aan twee kleine onderzoeken meededen hebben in Nederland Manoplax gehad.

Met het terugtrekken van Manoplax is aan een maandenlange periode van onzekerheid een eind gekomen. In april van dit jaar werd bekend dat patiënten die een hoge dosering (100 milligram) van het middel namen een grotere kans op overlijden hebben dan mensen die een nepmiddel (placebo) kregen. Dat bleek uit een groot Amerikaans onderzoek naar de overleving van hartpatiënten die Manoplax slikten. Boots trok toen de 100 mg tablet van de markt terug en propageerde gebruik van de lagere dosering. Het doek viel echter voor Manoplax nu bleek dat de 75 milligram slikkende patiënten vaker in het ziekenhuis moesten worden opgenomen dan de placeboslikkers.

Manoplax was bestemd voor patiënten met hartfalen. Manoplax verwijdt slagaders en aders waardoor het hart wordt ontlast. Hartfalen of decompensatio cordis is een ziekte waarbij de hartspier niet langer op zijn taak berekend is doordat slagaderen zijn dichtgeslibd of doordat de hartspier door een ziekte is verzwakt. Manoplax kon volgens fabrikant Boots worden voorgeschreven als toevoeging aan andere andere hartmiddelen (ACE-remmers, digoxine, antidiuretica), wanneer die niet voldoende hielpen.

De Engelse financiële pers voorziet problemen voor de farmaceutische tak van Boots nu het bedrijf zijn laatste geneesmiddel heeft verloren waar patent op rust. Er zijn enkele medicijnen in ontwikkeling, maar het duurt nog jaren voor die op de markt kunnen komen. Boots verliest in totaal 100 miljoen pond aan ontwikkelingskosten, terwijl vorig jaar 20 miljoen pond aan promotiekosten voor Manoplax werd uitgegeven. Het concern heeft meegedeeld dat op voorraden en produktiefaciliteiten ongeveer 35 miljoen pond moet worden afgeschreven.

Op een jaarlijkse omzet van ongeveer 750 miljoen pond en een winst van 120 miljoen zijn dat bedragen die de prijs van een aandeel Boots gisteren op de Londense beurs licht deden stijgen na een gestadige val dit hele jaar.

Volgens de Financial Times verwachten beleggers dat Boots zal besluiten haar farmaceutische afdeling te verkopen. Boots heeft die geruchten tegengesproken. Voor verkoop lijkt het niet het juiste moment nu zelfs de beursprijzen van de grote farmaceutische bedrijven onder druk staan door Clintons voornemens op de gezondheidszorg te bezuinigen en de lichte omzetdaling van geneesmiddelen door overheidsmaatregelen in Europa. Anderzijds lijken er voor relatief kleine farmaceutische bedrijven nauwelijks overlevingsmogelijkheden te bestaan.