EG overweegt Frans landbouwverzoek

BRUSSEL, 20 JULI. De Europese Commissie heeft ingestemd met een Frans verzoek om de mogelijkheden te onderzoeken voor een landbouwconferentie in september.

De Fransen zijn sterk gekant tegen een subsidieverlaging voor de landbouw die is voortgevloeid uit onderhandelingen tussen Europa en de Verenigde Staten afgelopen november als voorloper voor een regeling op wereldniveau in het kader van de GATT. Duitsland heeft zich gekant tegen herziening van de landbouwvboorstellen zoals die eerder zijn afgesproken, maar plotseling hebben de Fransen onverwachte steunt gekregen van Groot-Brittanië dat zich eveneens tegen afschaffing van de subsidie kantte.