EG-akkoord voor steun aan arme regio's

BRUSSEL, 20 JULI. De Europese ministers van buitenlandse zaken hebben vanochtend in de kleine uurtjes een akkoord gesloten over een forse groei van de subsidies voor arme regio's in Europa. Daarmee is een miljoenensteun voor Flevoland als nieuw erkend "arm gebied' gered.

Tot gisteravond laat zag het er naar uit dat een eerder gesloten principe-akkoord zou sneuvelen. Zeven lidstaten protesteerden tegen de financiële uitwerking van het akkoord door de Europese Commissie. Uiteindelijk moest voorzitter Delors samen met de Belgische raadsvoorzitter Claes een oplossing forceren.

Net als twee weken geleden voerde ook nu Ierland het verzet aan, omdat de begin deze maand voorgestelde verdeling van de structuurfondsen tot en met 1999 een forse vermindering zou betekenen. Volgens de toen afgesproken verdeelsleutel mag Nederland tot het eind van de eeuw rekenen op een bedrag van ongeveer 6 miljard gulden. De totale omvang van de zogeheten structuurfondsen zal 141 miljard ecu (310 miljard gulden) bedragen. Ook regio's in België, Frankrijk en Engeland zullen hiervan profiteren.

De moeilijkheden vloeiden rechtstreeks voort uit het nachtelijke pokerspel dat begin deze maand werd opgevoerd rond de structuurfondsen. Alle ministers deden toen hun uiterste best om zoveel mogelijk gebieden in hun land op de lijst te krijgen van "armste regio's' in de gemeenschap die in aanmerking komen voor extra steun. Daarnaast probeerden de lidstaten een zo groot mogelijk aandeel te krijgen in de besteding van de hulp aan specifieke regio's die zijn getroffen door industriële achteruitgang, de fondsen voor plattelandsontwikkeling en bestrijding van langdurige werkloosheid.

Door al die claims werd de spoeling dun - veel lidstaten voelden zich gisteren tekortgedaan toen uit bilaterale gesprekken met de Europese Commissie bleek hoeveel geld zij feitelijk zouden ontvangen. Na gesprekken met de door sommige diplomaten als "zuinig' omschreven EG-commissaris Bruce Millan ontstond gisteravond een blokkerende meerderheid voor een akkoord.

Uiteindelijk werd toch een akkoord bereikt toen de Ieren de toezegging kregen dat zij niet van 8 miljard punt naar 7,5 miljard zouden teruggaan, maar naar 7,8. Staatssecretaris Dankert zei gisteravond van voorzitter Delors de verzekering te hebben gekregen dat aan de Nederlandse eis van 2,7 miljard ecu, bijna 6 miljard gulden, aan EG-steun niet zal worden getornd. Delors zou Nederland deze bedragen schriftelijk bevestigen, een eis die minister Kooijmans (buitenlandse zaken) gisteren in het overleg met Commissaris Millan herhaaldelijk heeft gesteld. Kooijmans zei gisteravond dat Flevoland mogelijk iets minder zal krijgen dan de 440 miljoen gulden waarmee rekening was gehouden. Maar volgens hem zal dat "verlies' worden gecompenseerd door meer subsidies voor andere doelstellingen van de structuurfondsen.