Directeur van de FBI op staande voet ontslagen door Clinton

WASHINGTON, 20 JULI. President Clinton heeft directeur William Sessions van de Amerikaanse federale recherche (FBI) op staande voet ontslagen. Sessions' positie is al sinds januari omstreden, maar ondanks toenemende druk van de regering heeft hij tot het laatst toe geweigerd zelf ontslag te nemen. Het is voor het eerst sinds de FBI 84 jaar geleden werd opgericht dat een directeur op dergelijke wijze het veld moet ruimen.

Clinton deelde mee dat “ernstige vragen zijn gerezen over het gedrag en het leiderschap” van de FBI-directeur. In januari werd de 63-jarige Sessions in een rapport van het ministerie van justitie beschuldigd van "ethische misstappen', waarmee vooral werd bedoeld dat hij regeringsgelden uitgaf voor eigen doeleinden. Hij gebruikte bedrijfsvliegtuigen en -auto's voor persoonlijke reisjes, ontdook belastingen op vervoer-door-een-chauffeur en liet op kosten van de FBI een omheining van tienduizend dollar om zijn huis bouwen.

Sessions was een Republikeins overblijfsel in de Democratische regering-Clinton. Hij werd zes jaar geleden benoemd door president Ronald Reagan en gaf voor zijn nieuwe baan een levenslange aanstelling als federaal rechter op. Als hij zijn ambtstermijn vol had mogen maken zou hij nog vier jaar in functie zijn gebleven. Clinton heeft verklaard een dezer dagen een opvolger voor Sessions te benoemen. Vorige week vrijdag hij een onderhoud met een man die gezien wordt als de enige serieuze kandidaat: de in juridische kringen zeer gerespecteerde 43-jarige federale rechter Louis Freeh uit New York. Voor hij rechter werd was Freeh vijf jaar FBI-agent en tien jaar openbaar aanklager.

Sessions heeft altijd ontkend dat hij fouten heeft gemaakt. Hij week niet voor de politieke druk om af te treden, omdat hij vond dat de FBI onafhankelijk moet zijn van de regering. Aanhangers prijzen de hervormingen die hij heeft doorgevoerd in de dienst, vooral de maatregelen ter vergroting van de mogelijkheden voor vrouwen en leden van etnische minderheden. De FBI heeft meer dan tienduizend special agents in dienst en beschikt over een jaarlijks budget van meer dan een miljard dollar. (Reuter, AP)