Dell Computers in zwaar weer

Bij de Amerikaanse pc-fabrikant Dell Computers lopen de zaken minder goed dan tot dusver het geval is geweest.

Niet bekend

Analisten zijn van oordeel dat Dell de tegenvallers en de marktproblemen in Europa goeddeels aan zichzelf heeft te danken. De afzetmogelijkheden werden nog maar kort geleden veel te hoog ingeschat, zodat nu aanzienlijk op de voorraden moet worden afgeboekt.

Oprichter Michael Dell stichtte op 19-jarige leeftijd in 1984 met 1.000 dollar op zak een "pc mail-order' bedrijfje dat in acht jaar uitgroeide naar ruim 4650 medewerkers in achttien landen. In 1992 bedroeg de omzet 1 miljard dollar.