Britse rechter toetst verdrag van Maastricht

LONDEN, 20 JULI. Na hun nederlaag in het Hogerhuis van vorige week, hebben de Britse euro-sceptici gisteren toch nog een overwinning behaald in de slag om "Maastricht'.

Het Britse High Court heeft de Conservatieve Lord Rees-Mogg toestemming gegeven de legaliteit van het verdrag juridisch aan te vechten. Volgens de Lord heeft de regering ongrondwettig gehandeld door het parlement de kans te onthouden over bepaalde delen van "Maastricht' te stemmen.

De behandeling van het verdrag door het High Court betekent dat ratificatie op zijn vroegst in september of oktober plaats kan hebben, ongeacht de uitkomst van het debat aanstaande donderdag over de zogeheten sociale paragraaf bij het verdrag. Door het nieuwe uitstel kan premier Major, die het risico loopt tot aftreden te worden gedwongen als hij ondanks een eventuele aanname van de sociale paragraaf wil overgaan tot ratificatie, weer even wat rustiger ademhalen. Ook in Duitsland wordt "Maastricht' momenteel getoetst aan de grondwet.