Britse Bobbies komen massaal in het geweer tegen hervormingen

LONDEN,20 JULI. Het Wembley-stadion in Londen, gewoonlijk het decor voor rockstars of voetbalspelers, wordt vanavond het toneel van “het grootste politieprotest ooit ter wereld”. Dat zegt tenminste de politiefederatie, die zeker 16.000 Engelse bobbies en hun bazen uit het hele land in Londen verwacht. Inzet van het protest is een rapport, waarover de minister van justitie in september zal beslissen, dat voorstelt de politieman te beroven van zijn speciale status en hem te behandelen als elke andere ambtenaar.

De nieuw verwoorde overtuiging van de Britse regering dat de tijd van “een baan voor het leven” voorbij is, zou volgens plannen van Justitie voor de Britse politieman kunnen gaan betekenen dat hij alleen nog op een contract voor tien jaar wordt aangenomen. Een ander voorstel houdt in dat hij wordt betaald naar prestatie. Een aantal rangen, waaronder die van hoofdinspecteur, zou moeten verdwijnen, teneinde het politieapparaat leaner and fitter te maken. De voorstellen zijn grotendeels bedacht door een zakenman, Sir Patrick Sheehy, die op verzoek van de regering het politiebedrijf tegen het licht heeft gehouden en vergaande inefficiëntie heeft aangetroffen.

De politiebonden, van hoog tot laag, staan op hun achterste benen. Het moreel is “nog nooit zo laag geweest” en een algehele staking zou voor de hand liggen, als dat de politie niet bij wet verboden zou zijn. Politie-officieren nemen het op voor hun agenten en zeggen dat hun kwaliteit bepaald wordt door het feit dat het politievak een mate van roeping vereist. Dat “extra” zou verloren gaan, indien de politie met contractanten moet gaan werken die betaald worden naar succes-percentages in het voorkomen en oplossen van misdaad.

De structuur van de politie in Engeland en Wales bestaat uit 43 afzonderlijke, regionale politiemachten. Zij zijn voornamelijk verantwoording schuldig aan het lokale bestuur. De regering geeft 6000 miljoen pond aan de politie, bijna drie keer zoveel als in 1980, maar ziet die stijging in uitgaven gepaard gaan met een niet-aflatende stijging in het aantal misdaden: van 2,5 miljoen in 1980 tot 5,6 miljoen vorig jaar. Het aantal opgeloste misdaden daalde tegelijkertijd van 38% in 1981 tot 29% in 1991. Voor de partij van orde en gezag, een etiket waarop de Conservatieven prat gaan, zijn die cijfers een pijnlijk testimonium. De regering-Major zoekt daarom naar een mogelijkheid om zelf, vanuit Londen, meer invloed uit te oefenen op de uitgaven van de politie en op het werk dat ze aanpakt.

Minister Howard van justitie moet bij zijn beslissing over de uiteindelijke structuur van de politie koorddansen tussen de eis tot bezuinigen en rationaliseren en de publieke opinie in zijn partij. Het is al sinds 1979, het jaar dat de Tories aan de macht kwamen, gebruik dat elke achtereenvolgende minister van justitie de politie de hemel inprijst voor de handhaving van orde en gezag. Tijdens de verkiezingscampagne van vorig jaar klopten de Conservatieven zich in hun manifest nog op de borst over het feit dat ze in die veertien jaar 16.000 meer politiemannen in uniform hadden aangenomen en 12.000 man meer aan administratief personeel. De partij kan zich nu dus slecht permitteren diezelfde politie van zich te vervreemden, omdat ze daarmee ook haar eigen achterban zou verontrusten. Het is precies om die reden dat de politie vanavond een voorsprong neemt op het mobiliseren van de publieke opinie.