Begrotingstekort Rusland valt drie keer hoger uit

MOSKOU, 20 JULI. Het parlement van Rusland heeft ingestemd met een aanvullende begroting die het tekort op het budget voor dit jaar driemaal groter doet uitvallen dan bij de oorspronkelijke begroting.

Veertig aanvullingen doen het deficit toenemen van zeven biljoen tot negentien biljoen roebel (ongeveer 35 miljard gulden). De overheidsuitgaven van Rusland komen nu neer op veertig biljoen roebel en de inkomsten bedragen 21 biljoen roebel.