Amsterdam: steeds meer tuberculose

AMSTERDAM, 20 JULI. Het aantal gevallen van tuberculose in Amsterdam is vorig jaar opnieuw gestegen. In het district werden 272 nieuwe gevallen gesignaleerd, vijftien procent meer dan het jaar ervoor en 52 procent meer dan in 1986. Per honderdduizend inwoners zijn dat 36,9 gevallen, iets meer dan in een land als Thailand en vier keer zoveel als het Nederlands gemiddelde (8,9 per 100.000), zo blijkt uit het jaarverslag 1992 van de afdeling tuberculosebestrijding van de GG en GD in Amsterdam.

De groei wordt vooral veroorzaakt door genfecteerde jonge buitenlanders die naar Nederland komen. Om die reden besteedt de dienst verhoogde aandacht aan de opsporing bij immigranten, asielzoekers en vluchtelingen uit landen waar tbc veelvuldig voorkomt, zoals Marokko en Turkije. Onder Nederlanders blijft het aantal ontdekte gevallen ongeveer op hetzelfde niveau.

Volgens de Amsterdamse longarts H. van Deutekom komt long-tbc het vaakst voor: bij 60 tot 70 procent van de patiënten. Driekwart van deze groep heeft "open tbc'. Deze patiënten kunnen door hoesten - tuberculose is een zogeheten druppeltjesinfectie - anderen infecteren. Tuberculose is in het algemeen goed te behandelen, mits de langdurige kuur met medicijnen goed wordt afgemaakt.