VN, Irak bereiken principe-akkoord over wapencontrole

BAGDAD, 19 JULI. Een hoge afgezant van de Verenigde Naties heeft vanochtend de crisis over permanente controle op de Iraakse wapenprogramma's in principe opgelost. Volgens de afgezant is er wat hem betreft geen aanleiding meer voor militaire actie tegen Irak.

“We zijn het eens geworden over een voorlopige oplossing”, aldus Rolf Ekeus, voorzitter van de Speciale ontwapeningscommissie van de VN, vanochtend in Bagdad. “We hebben de vicieuze cirkel doorbroken.” Volgens hem heeft Irak nu het beginsel van permanente controle op na de oorlog om Koeweit verboden wapenprogramma's geaccepteerd.

Ekeus zei dat het akkoord de weg opende naar een verreikende politieke en technische dialoog tussen de VN en Irak. De gevonden oplossing zou het ook makkelijker maken een akkoord te bereiken over een beperkte hervatting van de Iraakse olie-export, onder andere ter bekostiging van levensmiddelen en medicijnen. Overleg hierover in New York werd eind vorige week voor intern beraad gschorst.

De Zweedse diplomaat Ekeus arriveerde donderdag in Bagdad in een laatste poging de impasse te doorbreken die was ontstaan door Iraks weigering de VN videocamera's te laten plaatsen op twee proefterreinen voor raketten bij Bagdad. Op deze wijze willen de VN verhinderen dat Irak proeven neemt met raketten met een groter bereik dan 150 kilometer, hetgeen is verboden krachtens de bestandsvoorwaarden na de oorlog om Koeweit. Van diverse zijden was al gedreigd de proefterreinen met militair geweld onbruikbaar te maken, als de Iraakse autoriteiten de camera's niet alsnog zouden aanvaarden.

Irak had zich tot dusverre op het standpunt gesteld dat de controlemaatregelen een inbreuk vormden op zijn soevereiniteit. In ruil voor inwilliging van de voorwaarden van de VN eiste het versoepeling van het in augustus 1990 door de Veiligheidsraad van de VN afgekondigde handelsembargo. Ekeus waarschuwde gisteren echter dat nog diverse kwesties moeten worden opgelost voor het handelsembargo kan worden opgeheven. (Reuter, AFP)