Vijf miljard investeren

In april maakte het kabinet bekend dat in de periode 1994-1998 vijf miljard gulden extra wordt besteed aan investeringen door de overheid. Dit bedrag staat los van de drie miljard gulden die het kabinet heeft uitgetrokken voor de Hoge-snelheidslijn en de Betuwelijn. Bij de besprekingen over de rijksuitgaven 1994 heeft het kabinet een besluit genomen over de verdeling van de vijf miljard gulden.

85 procent van de investeringsimpuls (4250 miljoen gulden) wordt besteed aan een verbetering van de verkeers- en vervoerinfrastructuur. Het gaat daarbij om de economisch belangrijke infrastructuur van zogeheten mainports als Schiphol en Rijnmond. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan de knelpunten in de regio en het openbaar vervoer in de stadsgewesten.

500 miljoen gulden wordt besteed aan het saneren van vervuilde grond. Het merendeel (300 miljoen gulden) is voor woningbouwlocaties.

Voor de verbetering van de kennisinfrastructuur trekt het kabinet ten slotte 250 miljoen gulden extra uit. Het gaat hierbij om technologisch hoogwaardige projecten.