Specialisten geven onjuiste gegevens op

DEN HAAG, 19 JULI. De medisch specialisten verstrekken onjuiste gegevens over de uitgaven voor specialistische hulp. De groei van die uitgaven ligt namelijk drie keer hoger dan de groei van het aantal bezoeken aan de specialist. Dit blijkt uit cijfers van het ministerie van WVC.

In een brief aan de medisch specialisten schrijft staatssecretaris Simons (volksgezondheid) “aan feiten te hechten”, die hij om “dreigende misverstanden” te voorkomen nu op een rij heeft gezet. Volgens de staatssecretaris is het aantal inwoners in Nederland vanaf 1989 gestegen met 0,7 procent per jaar, het aantal inwoners dat naar de specialist gaat met 1 procent per jaar en het aantal keren dat die inwoners naar de specialist gaan met 1,7 procent per jaar.

“Welke van deze parameters je ook neemt, de groei ligt tussen de 0 en 2 procent”, schrijft Simons. De uitgaven aan specialistische hulp daarentegen zijn vanaf 1989 met 6,9 procent per jaar toegenomen. Simons concludeert dan ook dat “de uitgaven voor medisch specialistische zorg veel sterker toenemen dan uit de bezoekcijfers verklaard kan worden”.

De staatssecretaris schrijft verder dat hij het oneens is met de manier waarop de medische specialisten actie hebben gevoerd. Cardiologen in Zuid-Holland behandelden vorige week alleen patiënten die een door Simons te ondertekenen verklaring overleggen. Volgens de voorgedrukte verklaring heeft Simons “er geen bezwaar tegen” dat de patiënt wordt behandeld, “ondanks het feit dat deze behandeling een overschrijding kan veroorzaken van het door mij vastgestelde specialistenbudget.” In de brief aan de medische specialisten schrijft Simons de actie “niet mijn stijl zou zijn. Ik zou in uw plaats de patiënten er niet bij betrokken hebben.”