Russen in twee Estse steden voor lokale autonomie

NARVA, 19 JULI. Bij een plaatselijke volksstemming hebben het afgelopen weekeinde de inwoners van twee door Russen bewoonde Estse industriesteden zich uitgesproken voor territoriale autonomie binnen Estland.

In Narva stemde 97 procent en in Sillamae zelfs 98,6 procent van de opgekomen kiezers op voorstel van de gemeenteraad in met de uitroeping van de autonomie. Met het referendum reageerden de gemeenteraden van beide voor meer dan negentig procent door Russen bewoonde steden op de recente Estse vreemdelingenwet, die de Russische minderheid in Estland zou discrimineren. De wet is weliswaar onder internationale druk aangepast, maar dit was voor de gemeenteraden van beide steden geen reden het referendum af te gelasten. De Estse regering heeft de twee lokale referenda als “ongrondwettig” veroordeeld, maar geen concrete maatregelen genomen om het te verhindreen. Er deden zich dan ook geen incidenten voor tijdens de volksraadplegingen.

De opkomst in Narva en Sillamae was iets meer dan vijftig procent - voor de Estse regering een aanleiding om van een mislukking te spreken. Bovendien zouden de organisatoren van de referenda hebben geknoeid. Zo zouden veel kiezers zijn gentimideerd.

De burgemeester van Narva, Vladimir Tsjoejkin, zei dat het referendum de leiders van de Russen in de stad een mandaat heeft gegeven om onderhandelingen met de Estse regering te beginnen over de manier waarop de autonomie gestalte moet krijgen. “We hebben het afgelopen jaar concrete voorstellen ingediend, maar die zijn gewoon genegeerd.” Morgen zal de gemeenteraad een standpunt bepalen over die onderhandelingen. Eerder zijn de leiders van de Russische minderheid in Estland vaag gebleven over de vraag wat voor autonomie ze wensen. Sommigen verwezen naar de positie van de Zweedse minderheid in Finland, anderen stelden dat de plaatselijke overheid in Narva het recht moet krijgen zelf belastingen te heffen en internationale verdragen te sluiten. (Reuter, AFP, AP)