Pionier dans Ineke Sluiter (61) overleden

AMSTERDAM, 19 JULI. In Amsterdam is zaterdag na een lange ziekte Ineke Sluiter (61) overleden, één van de pioniers op het gebied van de moderne dans in Nederland.

Na haar opleiding aan de Rotterdamse Dansakademie van Corrie Hartong vertrok zij naar Amerika om zich daar verder te bekwamen in choreografie en de eigentijdse danstechnieken, met name die van Martha Graham. Terug in Nederland richtte ze begin jaren zestig in Rotterdam een modern repertoire gezelschap op. Die eerste pogingen waren vanwege het ontbreken van financiële middelen een kort leven beschoren, maar in 1968 kwam de gemeente Rotterdam met subsidie over de brug en werd de voorloper van de huidige Rotterdamse Dansgroep, het Rotterdams Danscentrum, opgericht.

Tot 1974 bleef Ineke Sluiter artistiek leidster en gaf vele jonge choreografen de kans zich aan het publiek te presenteren. Daarna werd zij docent in de Graham-techniek en compositieleer aan de Theaterschool in Amsterdam, met name aan de toenmalige Scapino Dansacademie, waarover zij van 1984 tot 1986 de leiding voerde. Na haar afscheid stelde zij daar jaarlijks een naar haar genoemde geldprijs ter beschikking voor choreografisch talent. Daarnaast was zij enkele jaren recensente voor het dagblad Trouw, Rijksinspectrice voor het amateur-dansveld, voorzitter van de Nederlandse Beroepsvereninging van Danskunstenaars en tot voor kort bestuurslid van het Folkloristisch Danstheater.

Zij behoorde tot de bevlogen generatie, die vocht voor de erkenning van de moderne dans. Mede door haar inzet en initiatieven is deze rijk gevarieerde dansvorm niet meer weg te denken uit het Nederlandse danspalet.