Geen besluit uitbreiding Zestienhoven

DEN HAAG, 19 JULI. Het kabinet heeft opnieuw geen besluit genomen over een nieuw aan te leggen vliegveld bij Rotterdam. Eerst moeten de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland laten weten of Rotterdam Airport ook zonder nachtvluchten valt te exploiteren.

De besluitvorming over het nieuwe Zestienhoven sleept nu al enkele maanden. Binnen het kabinet zijn de ministers Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) en Andriessen (economische zaken) voorstander van het nieuwe vliegveld, terwijl Alders (milieubeheer) en Kok (financiën) tegen zijn. De twee laatste bewindslieden zijn nog in hun standpunt gesterkt toen het kabinet onlangs zijn voorkeur uitsprak voor een tracé van de Hoge-Snelheidslijn dat een ruime tijdswinst voor de verbinding Schiphol-Rotterdam betekent.

De NV Schiphol, die het nieuwe vliegveld gaat exploiteren, heeft al laten weten dat het zonder nachtvluchten op korte termijn niet rendabel zal zijn maar op langere termijn wel. De gemeente Rotterdam schreef vorige week het “niet ondenkbaar” te achten dat het aantal op Rotterdam Airport geplande nachtvluchten zal worden verminderd. Volgens projectmanager ir. J.J.A. van Bennekom van de ontwikkelingsmaatschappij Nieuw-Rotterdam Airport N.V. kan het nieuwe Zestienhoven “wel zonder nachtvluchten maar niet zonder de inkomsten daarvan”. Het rijk zou daarom Rotterdam Airport het verlies moeten vergoeden.

Het kabinet besloot dit weekeinde wel een landelijke normering voor nachtvluchten vast te stellen. Gekozen is voor een norm die ook internationaal wordt gehanteerd. Oorspronkelijk was het de bedoeling een besluit over het nieuwe Zestienhoven te nemen op het moment dat zou worden gekozen voor een bepaalde nachtvluchtnormering. Voor Schiphol betekent invoering van die norm dat er 9.000 woningen moeten worden gesoleerd, wat 46 miljoen gulden kost. Een deel van deze woningen moest al worden gesoleerd in verband met de norm voor dagvluchten.

Daarnaast heeft het kabinet besloten vast te houden aan zijn voorkeur voor een vijfde landingsbaan parallel aan de Zwanenburgbaan. Vorige week kwam een rapport van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) naar buiten waaruit bleek dat hierdoor de kans op een ongeval toe zal nemen. Het ministerie en het NLR zeggen dat het rapport een voorlopige versie is. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft inmiddels om opheldering gevraagd.