Eerste Palestijns tv-station vordert

TEL AVIV, 19 JULI. Ondanks de onzekere koers van het vredesproces in het Midden-Oosten zijn de voorbereidingen voor een Palestijns televisiestation zover gevorderd dat vanmiddag in Oost-Jeruzalem het eerste Palestijnse journaal (zij het in een gesloten circuit) wordt gedraaid. Daoud Kuttab, een in Oost-Jeruzalem operende Palestijnse journalist is de gangmaker van dit project.

Hij was de eerste Palestijnse journalist die, enkele maanden geleden voor een uit Londen zendend Arabisch televisieprogramma, Israels premier Yitzhak Rabin interviewde. Desalniettemin zijn alle door hem aan Israelische instanties gerichte verzoeken om een zendvergunning op niets uitgelopen. Officiële Israelische kringen stellen zich op het standpunt dat er pas over een onafhankelijk Palestijns tv-station kan worden gesproken wanneer de Palestijnen instemmen met het opzetten van Palestijnse bestuursautonomie. “In dat geval kan er met de Palestijnse delegatie naar het vredesoverleg serieus over deze zaak worden onderhandeld”, zeggen deze Israelische kringen.

Berichten over door een Zweedse hulporganisatie en Duitse Groenen gefinancierde opleiding van 40 Palestijnse journalisten voor taken bij de op te richten Palestijnse televisie leidden tot een storm van kritiek in de nationalistische oppositie tegen de regering-Rabin. Volgens sommige woordvoerders uit het nationalistische kamp zou zo'n onafhankelijk Palestijns tv-station “de veiligheid van de staat Israel in gevaar brengen”. Zo zouden via de Palestijnse televisie geheime codes voor “Palestijnse terroristen” kunnen worden uitgezonden en de Palestijnse massa's effectief tot anti-Israelische demonstraties kunnen worden opgeroepen.

In deze storm van verontwaardiging was minister van buitenlandse zaken Shimon Peres de kalmte zelf. Naar zijn oordeel is een Palestijns tv-station niet gevaarlijker dan reeds bestaande Arabische radio- en tv-stations, inclusief Palestijnse zenders die vanuit het buitenland zenden. In deze discussie maakte Peres geen onderscheid tussen het op te richten Palestijnse tv-station en de Palestijnse pers in Oost-Jeruzalem. Of Rabin het met zijn minister van buitenlandse zaken eens is, is nog steeds een vraagteken. Hij laat zich niet over deze materie over uit.

De Palestijnen laten zich door Rabins zwijgen niet van hun stuk brengen. In het Al-Hawati theater in Oost-Jeruzalem worden door een vanuit Jordanië gekomen instructeur de veertig Palestijnse journalisten in de tv-journalistiek opgeleid. De bouw van een studio is bijna voltooid, er is al een zeer charmant lachende Palestijnse nieuwslezer.

Daoud Kuttab zegt nadrukkelijk dat het Palestijnse tv-nieuws grondig zal afwijken van de saaie journaals in de Arabische landen, waarvan er vele, mede dank zij de kabel-tv, in Israel kunnen worden bekeken. “Daar houden de journaals zich vooral bezig met het bewijzen van eerbied aan de president (of koning zoals in Jordanië en Saoedi-Arabië). Wij zijn beslist niet van plan ons journaal te beginnen en te sluiten met berichten als "de president reisde af, de president zei' ..”

Daoud Kuttab is voor onafhankelijke Palestijnse tv-journalistiek, die zich ook niet door de Palestijnse leiders, die de gezagsdragers van morgen in de Palestijnse bestuursautonomie zullen zijn, de les laat lezen. Hij streeft naar een onafhankelijk, modern tv-station, dat op objectieve manier in de allereerste plaats over Palestijnse aangelegenheden zal moeten berichten.

Kuttab heeft overigens niet alleen met Israelische tegenwerking te maken; ook de Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO) heeft duidelijk moeite met zijn project. Sedert de berichten over de voorbereidingen voor het tv-station in de openbaarheid zijn gekomen, heeft Arafat de Palestijnse journalist en adviserend lid van de Palestijnse delegatie naar het vredesoverleg Radwan Abu Ayyash belast met het opzetten van een tv-station. Als de PLO-leider het voor het zeggen heeft in de Palestijnse bestuursautonomie zal Radwan Abu Ayyash het hoofd worden van de Palestijnse staatstelevisie, die vermoedelijk minder onafhankelijk zal zijn dan Kuttab graag zou willen zien.

Via de televisie wil de PLO het op de Westelijke Jordaanoever en in de Gaza-strook voor het zeggen hebben. Wat Hamas, de moslim-fundamentalistische organisatie die de PLO ideologisch naar het leven staat over bepaalde ontwikkelingen te zeggen heeft, zal op de PLO-televisie niet te zien zijn. Toen Yasser Arafat hoorde dat Daoud Kuttab daar om journalistieke redenen anders over denkt, is bij hem een rood lichtje gaan branden. Dat was voor Radwan Abu Ayyash het moment om tijdens een spoedreis naar Tunis bij de Palestijnse leider zijn aanstelling als de officiële tv-man in de bezette gebieden binnen te halen.