Artsen willen evacuatie van Belgisch gifstortdorp

BRUSSEL, 19 JULI. Een groep Belgische huisartsen heeft de Waalse deelregering opgeroepen de inwoners van het gifstortdorpje Mellery te evacueren. Uit hun onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de lucht en de bodem bij de stortplaats in toenemende mate verslechteren. Een tijdelijke evacuatie is volgens de tien huisartsen uit Villers-la-Ville de enige verantwoorde manier om de gezondheid van de bewoners te beschermen.

In Mellery zijn in de jaren tachtig tienduizenden tonnen chemisch afval uit vooral Nederland terecht gekomen. Tegen de afvalhandelaren loopt voor de rechtbank van Antwerpen nog altijd een proces. Grote concentraties tolueen, benzeen en chloorethyleen zijn via illegale afvaltransporten door Nederlandse en Belgische transporteurs in een zandgroeve bij het Waalse Mellery terechtgekomen. Het afval was onder meer afkomstig uit Leidschendam, Lekkerkerk en Alphen aan den Rijn. Uit onderzoek door het Belgische instituut voor Hygiëne en Epidemiologie was al eerder vast komen te staan dat omwonenden van de stort een verhoogde kans op kanker zouden hebben. Daarnaast zou vooral de gezondheid van de kinderen van Mellery in gevaar zijn gekomen.

De huisartsen menen dat evacuatie de enige verstandige, verantwoordelijke en moedige beslissing is die de overheid kan nemen. Vanochtend was er in Brussel en Namen druk overleg gaande tussen de federale minister De Galan, de Franse Gemeenschapsminister Onckelinx en de Waalse milieuminister Lutgen. Laatstgenoemde heeft al laten weten voor een dergelijke beslissing niet op één onderzoek te kunnen afgaan. Dit weekeinde zijn er al door een Waals onderzoeksinstituut aanvullende analyses in Mellery verricht. Voorlopig zegt minister Lutgen evacuatie "prematuur' te vinden. “Als het gevaar reëel is dan kan evacuatie niet op vrijwillige basis, maar dan moet de hele bevolking worden geëvacueerd”, meent hij. Het zou dan gaan om ongeveer 2.000 inwoners. Het gemeentebestuur van Mellery heeft laten weten evacuatie van het dorp alvast niet te kunnen betalen.

Het onderzoek van de huisartsen werd verricht in de Rue de la Brasserie in Mellery. Het hoekhuis dat grenst aan het rivertje Le Tobais zou het meest in gevaar zijn. In de Tobais watert de gifstort af. Bij wassend water pleegt de kelder van het huis onder te lopen. Volgens omwonenden zou uit het onderzoek gebleken zijn dat de vervuiling in de tuin en kelder "duizend maal erger is dan in de Brusselse autotunnels'. Het huis wordt bewoond door een echtpaar met vier geadopteerde kinderen uit Colombia.