Uit het oogpunt van rechtvaardigheid zou ...

Uit het oogpunt van rechtvaardigheid zou overwogen kunnen worden twee soorten doctors-titels te onderscheiden: één voor promovendi van vóór en één voor promovendi van na de invoering van de twee-fasenstructuur. Het behalen van de eerstgenoemde titel verdient in zijn algemeenheid meer lof.

F.J. Snoek, Vrije Universiteit te Amsterdam

Met het afgraven van een groot deel van de Sint Pietersberg ten behoeve van de cementindustrie is een uniek ondergronds, ook cultuurhistorisch monument grondig en onherstelbaar aangetast.

R. Visser, Rijksuniversiteit Limburg

Het geneesmiddel mag uiteindelijk niet erger zijn dan de kwaal.

E.S.M. de Lange-de Klerk, Vrije Universiteit te Amsterdam

Het rijk van de schaarste zal ook kapitaalkrachtige economieën blijven overheersen zolang het individuele, het eigene en het eigendommelijke niet tot op de werkvloer wordt afgestemd op het rijk van consent dat wil zeggen op het gemeenschappelijke, het andere en het onbegrensde.

G. Endenburg, Universiteit Twente