Schippers: stop vervoer kerosine via Navo-pijp

ROTTERDAM, 17 JULI. Organisaties van de binnentankvaart beginnen een bodemprocedure tegen de Nederlandse staat over het gebruik van het NAVO-pijpleidingennet voor het vervoer van kerosine naar burgervliegvelden. Volgende week zullen zij het ministerie van defensie terzake dagvaarden.

Dat is gisteren bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart in Rotterdam. Het CBRB en de Internationale Tankvaart Vereniging ITV verwijten de Nederlandse overheid al enige jaren dat zij steeds meer brandstof (hoofdzakelijk vliegtuigkerosine) verpompt door het uitgebreide en wijdvertakte NAVO-pijpleidingnet dat oorspronkelijk alleen voor militair gebruik bedoeld was.

Vooral langs de route Rotterdam-Frankfurt en Rotterdam-Schiphol zou de binnentankvaart zo oneerlijke concurrentie worden aangedaan. De overheid zou niet "binnen de markt' opereren en bovendien aan het kerosinetransport door de pijpleidingen veel minder stringente veiligheidseisen stellen dan aan kerosinevervoer door tankschepen.

Het NAVO-pijpleidingennet is aangelegd in de jaren vijftig en moest vooral de aanvoer van vliegtuigbrandstof naar de vele militaire vliegvelden in West-Europa veilig stellen. Elk land is verantwoordelijk voor het deel van het net dat op zijn grondgebied ligt. Het Nederlandse deel wordt beheerd door de Defensie Pijpleiding Organisatie, die weer onder de Koninklijkle Luchtmacht valt. Na de beëindiging van de Koude Oorlog en de terugtrekking van een groot deel van het Amerikaanse leger uit Duitsland, is in het systeem overcapaciteit ontstaan, die nu te gelde wordt gemaakt. “Het leger is in zaken gegaan”, zegt de advocaat van de binnentankers. “Net zo onaanvaardbaar als toeristentransport met gevechtsvliegtuigen of postbestelling door de politie.”

Volgens een woordvoerder van het ministerie van defensie wordt al sinds het einde van de jaren vijftig incidenteel brandstof voor civiele vliegvelden door de NAVO-leidingen gepompt. “Omdat het een oorlogsnet is, heeft het vanaf het begin overcapaciteit gehad.”. Defensie zou wel degelijk dezelfde kosten in rekening brengen als de kosten die bij civiel pijpleidingtransport worden gemaakt en overeenkomstige veiligheidseisen stellen. Overigens doet het ministerie geen mededelingen over de omvang van de kerosine-transporten en de gehanteerde tarieven. “Dat beschouwen wij als commercieel vertrouwelijk.”