Recordjaar voor haven Amsterdam

AMSTERDAM, 17 JULI. De haven van Amsterdam heeft vorig een record aan goederen overgeslagen.

Ondanks de economische teruggang is de overslag ten opzichte van 1991 met 2,1 procent gestegen naar in totaal 33,1 miljoen ton. De stijging is vooral toe te schrijven aan de aan- en afvoer van droge massagoederen (granen, oliehoudende zaden, zand en grind), welke met 15,4 procent steeg tot bijna 19,6 miljoen ton. De aan- en afvoer van containers steeg met 10,5 procent tot 900.000 ton. Daling vond onder meer plaats bij de overslag van olie en olieprodukten, auto's en trailers, unitladingen en conventioneel stukgoed (zakken en balen).

Vorig jaar deden 4.884 zeeschepen met een totaal laadvermogen van 51 miljoen ton de Amsterdamse haven aan. Dat aantal was 227 lager dan in 1991, maar het totale laadvermogen groeide. Ook groeide het aantal bedrijfsvestigingen in het havengebied van de hoofdstad. In totaal werd er in vorig jaar twintig hectare nieuw terrein uitgegeven. De havens in het Noordzeekanaalgebied bieden 74.000 mensen werk, die in Rijnmond 104.000.