POSTMODERN

In een boekbespreking in het Zaterdagse Boekenbijvoegsel van 3 juli jl. suggereert Bastiaan Bommeljé dat de Universiteitsraad van de Universiteit Utrecht zonder discussie een bedrag van bijna 40.000 gulden beschikbaar heeft gesteld voor een door vrouwenstudies georganiseerde conferentie over postmodernisme waarbij begroting, programma en sprekers ontbraken. De heer Bommeljé is onjuist genformeerd.

De bedoelde conferentie ging niet over postmodernisme, maar was een werkconferentie over de ontwikkeling van universitair onderwijs op het gebied van vrouwenstudies in het kader van de Europese Gemeenschap en in multicultureel perspectief. Aan de voorbereiding hebben universitaire docenten uit 15 landen meer dan twee jaar intensief gewerkt. De Universiteitsraad heeft zijn besluit tot medefinanciering genomen op grond van een begroting, verantwoording en een programma.

Naschrift Bastiaan Bommeljé

Over de hier bedoelde conferentie verscheen in het Utrechts Universiteitsblad van 18-3-1993 op bladzijde 4 een nieuwsbericht. Daarin was te lezen dat de financiering ""niet op de normale manier'' in de begroting was verwerkt, maar via een ad hoc gecreëerde ""sluipweg'', ondanks ""aarzeling'' in de Universiteitsraad aangaande ""de nogal slordige manier waarop Vrouwenstudies de aanvraag had ingediend''. Zo was er ""kritiek op de onduidelijke en in de voorbereiding regelmatig wisselende opzet van de conferentie en op de aanvankelijk zeer summiere begroting''. ""Vanwege de speciale positie van Vrouwenstudies'' ging men toch akkoord. "" Maar als het een aanvraag van een andere groep was geweest, dan hadden wij zonder meer "nee' gezegd'', liet één woordvoerder letterlijk weten. Het commentaar over deze kwestie in hetzelfde nummer van het Utrechts Universiteitsblad liet er weinig twijfel over dat de gang van zaken de kwalificatie "postmodern' verdiende. Ik schreef overigens nergens dat het congres ""over het postmodernisme ging'', wel dat sommigen zich te gemakkelijk laten intimideren door modieuze dan wel postmoderne bluf.