Plan herstel democratie in Haiti krijgt steun partijen

NEW YORK, 17 JULI. Vertegenwoordigers van de politieke partijen op Haiti hebben vanmorgen hun handtekening gezet onder een akkoord dat herstel van de democratie in het land mogelijk moet maken. Het akkoord, dat inmiddels "het pact van New York' is gedoopt, is tot stand gekomen dank zij bemiddeling van de Verenigde Naties. De handtekeningen van de partijen leggen de eerste fase vast van een tien punten tellend plan dat op 3 juli al werd goedgekeurd door legerleider Cédras en de verdreven president Aristide. Het akkoord voorziet in een politieke wapenstilstand van een half jaar.

De steun voor het plan van de veertig politici die aan het overleg deelnamen was essentieel, want het Haitiaanse parlement moet Aristides voordracht voor een nieuwe premier goedkeuren. Pas na de benoeming van een premier zal het VN-embargo tegen Hati worden opgeheven.

De verwachting was dat het overleg veel moeizamer zou verlopen, omdat alle rivaliserende facties uit het parlement waren vertegenwoordigd. Er is een groep die Aristide steunt, een groep die achter het leger staat en een socialistische partij, die zich bij de militairen heeft geschaard. Behalve over Aristides voorstel voor een premier gingen de besprekingen over de reorganisatie van de politie, een amnestieregeling voor de leiders van de coup van september 1991 en de afsluiting van een sociaal pact voor vreedzame overgang naar de democratie.

Het laatste overgebleven twistpunt was de positie van dertien parlementsleden die werden gekozen bij de laatste verkiezingen in januari. Omdat die verkiezingen oneerlijk verliepen, stelde het VN-plan dat zij moesten opstappen, maar dat weigerden zij. In het nu bereikte akkoord is vastgelegd dat deze afgevaardigden niet zullen deelnemen aan de besluitvorming in het parlement in afwachting van een uitspraak over hun positie. (Reuter, AFP)