Liberia boos over kritiek op politie

WILLEMSTAD, 17 JULI. Premier Maria Liberia van de Nederlandse Antillen heeft ongebruikelijk fel gereageerd op een brief waarin behandeling van gevangenen op de Antillen wordt bekritiseerd. De organisatie “Europese Democratische Advocaten” vraagt in de brief welke maatregelen de regering van plan is te nemen tegen “systematische mishandeling van gevangen” door de politie.

“We hebben geen tijd voor die onzin”, aldus de premier die eerst geen commentaar wilde geven. Ze vroeg zich af wie die “Europese Advocaten” dan wel zijn en welke doelen ze dienen. Zij zei zich niet druk te maken over de brief en “wel wat anders te doen te hebben.” Liberia erkende dat er best eens een politieagent over de schreef kan gaan, “maar dan kun je toch niet het hele politieapparaat beschuldigen”.

In een adem met deze zaak noemde de premier het rapport van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) over het vermeende lozen van criminele Antilliaanse jongeren naar Nederland. Zij constateerde dat de Amsterdamse hoofdcommissaris van politie Nordholt alle geloofwaardigheid heeft verloren omdat het BVD-rapport zijn beweringen over het lozen niet ondersteunt.

“En dan wordt er maar weer wat anders gezocht om de Antilliaanse Justitie te kunnen beschuldigen”, aldus de premier. Zij is van mening dat Justitie opzettelijk in diskrediet wordt gebracht “van Procureur-Generaal en Openbaar Ministerie tot de hoofdcommissaris en commissaris van politie”. Dat is volgens haar een ernstige zaak waardoor de hele Antilliaanse bevolking zich aangesproken moet voelen. Zij deed een beroep op de pers de trots van de Antillen hoog te houden en zich niets aan te trekken van de beschuldigingen. (ANP)