Handelstekort VS daalt, produktie ook

WASHINGTON, 17 JULI. Het Amerikaanse handelstekort is in de maand mei met 1,81 miljard dollar gedaald tot 8,37 miljard dollar, vooral als gevolg van een forse verbetering van het handelstekort met Japan. Het gunstige nieuws werd overschaduwd door berichten over vermindering van de industriële produktie en het consumentenvertrouwen.

De VS importeerden volgens gisteren gepubliceerde cijfers van het ministerie van handel in mei voor 47,32 miljard dollar en exporteerden voor 38,95 miljard dollar. Dat is respectievelijk 2,8 procent minder en 1,2 procent meer dan in de maand ervoor. Het tekort in de handel met Japan nam af van 5,49 miljard tot 3,75 miljard dollar. Dit bedrag is het laagste sinds december 1986.

Het handelstekort over mei is kleiner dan over het algemeen werd verwacht. Deskundigen waren ervan uitgegaan dat er een deficit van ongeveer 9,4 miljard dollar uit de bus zou komen. Het meevallende cijfer zorgde ervoor dat de koers van de dollar kort na de bekendmaking wat omhoog ging.

Volgens de Federal Reserve Board (het Amerikaanse stelsel centrale banken) daalde de industriële produktie in juni met 0,2 procent, de eerste daling in negen maanden. In mei was dit cijfer nog gelijk gebleven. De teruggang deed zich in de hele nijverheid voor. Onder de zwak presterende sectoren zijn de defensie- en vliegtuigindustrie, waar nog geen verbetering in zicht is.

Een volgens sommige analisten nog alarmerender cijfer is de door de Universiteit van Michigan geconstateerde forse daling van haar index voor het consumentenvertrouwen van 81,5 in juni naar 76,9 in juli.

“De cijfers wijzen op een economie die worstelend, misschien haperend, de tweede helft van dit jaar ingaat,” aldus econoom Allen Sinai van Lehman Bros in New York. Hij voorspelde een groei van het bruto nationaal produkt van twee procent op jaarbasis in de komende zes maanden, een verbetering ten opzichte van het eerste kwartaal, maar te weinig voor een sterke banengroei. Volgens econoom Gordon Richards van de Nationale Associatie van Fabrikanten zijn de bedrijven te optimistisch zijn geweest. “Vooral op het gebied van duurzame consumptiegoederen is de vraag overschat.” (Reuter, AP)

Tabak: goedkopere merken